Vaša registrácia bola úspešná

3-mesačný mentoring sa otvára začiatkom roka 2023.
Bližšie informácie dostanete
e-mailom v januári 2023.